Konsultverksamhet

I konsultverksamheten gör jag utredningar, omvärldsanalys, ger goda råd, föreläser eller arrangerar olika aktiviteter.

Tidigare arbetade jag i Regeringskansliet som ämnesråd, kansliråd och gruppchef i Näringsdepartementet. Jag har varit huvudansvarig sekreterare i två statliga utredningar; ”Service i glesbygd” (SOU 2015:35) och ”Vägar till förbättrad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen” (SOU 2012:39). Jag har också varit revisionsdirektör hos Riksdagens revisorer och sektionschef på Banverket.

Min utbildning: Fil. kand. med nationalekonomi och statskunskap + enstaka kurser i affärsjuridik och ryska. Dessutom ledarskapsutbildning och chefsutvecklingsprogram.

Selahn Konsult AB har utfört uppdrag åt bl.a. Näringsdepartementet, Produktivitetskommittén, Trafikanalys, Svensk Betong och Uppgiftslämnarutredningen. Underkonsult till Capire AB i uppdrag för Landstinget Sörmland och Revisorerna i Stockholms läns landsting.