Konsultverksamhet

I många år arbetade jag i Regeringskansliet som ämnesråd, kansliråd och gruppchef i Näringsdepartementet. Jag har varit huvudansvarig sekreterare i två statliga utredningar; ”Service i glesbygd” (SOU 2015:35) och ”Vägar till förbättrad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen” (SOU 2012:39). Den sistnämnda handlar om Trafikverket som beställare av vägar och järnvägar.

Jag har också varit revisionsdirektör hos Riksdagens revisorer,  sektionschef på Banverket och landstingsrådssekreterare i Stockholms läns landsting. Under ca tio års tid, fram till mitten av 90-talet, hade jag kommunala förtroendeuppdrag i Borlänge, som ledamot i kommunfullmäktige och flera kommunala nämnder.

Min utbildning: Fil. kand. med nationalekonomi och statskunskap + enstaka kurser i affärsjuridik och ryska. Dessutom ledarskapsutbildning och chefsutvecklingsprogram.

Selahn Konsult AB har utfört uppdrag åt bl.a. Näringsdepartementet, Klimatpolitiska rådet, Produktivitetskommittén, Trafikanalys, Svensk Betong och Uppgiftslämnarutredningen. Underkonsult till Capire AB i uppdrag för Landstinget Sörmland, Region Uppsala och Revisorerna i Stockholms läns landsting.

I mitt nätverk finns flera kvalificerade konsulter som jag gärna samarbetar med beroende på uppdragens karaktär.