Recensioner – ”Lovande debut”, ”läsvärd och lyckad debut” och ”spännande hela vägen”

Lovande debut

Monika Selahn har verkligen en känsla för det politiska spelet i departement och i politiska partier. Tacka för det, hon har lång egen erfarenhet från allehanda statliga verksamheter. Det märks i spänningsromanen ”Brytning”. Skickligt vävs den politiska intrigen och det sofistikerade spelet samman kring miljöminister Berit Andersson, hennes stab och övriga regeringspartier.

För oss som i decennier nära följt frågan om svensk uranbrytning, så känns handlingen skrämmande realistisk. En klassisk kamp mellan miljöintresse och lokalsamhälle å ena sidan, och mäktiga nationella politiska och ekonomiska intressen å andra sidan.

Monika Selahns debutroman vinner dessutom på att intrigen vävts samman med trovärdiga personskildringar.

2018-04-16

Per Gustafsson
redaktionschef & ansvarig utgivare
Skaraborgsbygden

 

Framgångar och våndor. Hög igenkänning av miljöer blandat med tillspetsade personskildringar.

Huvudpersonen i Brytning är miljöminister Berit – ”Om dagen hade hon många människor omkring sig men på natten var hon ofta ensam. Då kom tankarna ifatt henne och hon undrade om hon skulle orka.”

Huvuddelen av bokens skildringar handlar om personer och miljöer i påhittade partier, riksdagen och regeringskansliet. Alltför ofta beskrivs dessa miljöer av författare med fragmentariska kunskaper om processer och arbetssätt. I Brytning skildras miljöerna och miljölagstiftningen istället utifrån gedigen kunskap vilket gör att den som vistats i dessa miljöer kan känna igen sig och den som inte gjort det kan få en intressant bild av detta. Sedan kryddas det förstås med kreativ fiction och karaktärer med många olika sidor inklusive mer eller mindre smickrande egenskaper. Skildringen av huvudstadens miljöer – inte minst Kungsholmen – är levande och gör att den som gått längs dessa gator återser dem i sitt sinne vid läsningen.

Brytning är en spännande politisk spänningsroman – en läsvärd och lyckad debut signerad Monika Selahn.

2018-04-22

Bengt Falemo

 

…boken spännande hela vägen. En uppföljare skulle emotses med stor förväntan.

Handlingen i Monika Selahns roman är delvis förlagd till Regeringskansliet och att det är en miljö hon känner väl, efter många yrkesår där, märks i boken – på ett positivt sätt. Den initierade beskrivningen av arbetet i Regeringskansliet och spelet mellan partierna i en koalitionsregering är intressant, inte bara för den som själv verkat nära den miljön. Sakfrågan som står i centrum för handlingen, ett förbud mot uranbrytning, är en klassisk politisk stridsfråga. Den har ju blivit hyperaktuell samtidigt som boken kommit ut, genom att den verkliga regeringen lagt fram ett förslag som ligger nära det bokens huvudperson, miljöministern Berit Andersson, kämpar för i romanen. Det motstånd hon möter är dramatiskt men inte orealistiskt. Särskilt de politiska turerna är välbekanta från många politiska strider.

Beskrivningar av huvudpersonernas klädsel, matintresse och promenadvägar i Stockholm gör skildringen levande och mer intressant. Skildringen av beslutsgången och förhandlingsspelet i Regeringskansliet förklarar varför det som sker kan ske, men är någon gång väl detaljerad.

Trots ett ”tungt” ämne är boken spännande hela vägen. En uppföljare skulle emotses med stor förväntan.

2018-04-28

Yngve Sunesson

politisk redaktör, Norra Skåne