”En viktig politisk berättelse med stor aktualitet”

Åke Dahlberg har recenserat  min bok ”Brytning”. Jag är mycket glad för recensionen, som ligger på Bokus hemsida. Åke var i många år chef för Riksdagens revisorers kansli. Åke har också en bakgrund som departementsråd i Arbetsmarknadsdepartementet.

Så här skriver Åke om min bok: ”En viktig politisk berättelse med stor aktualitet. En riktigt bra bok med en trovärdig historia och fint tecknade personporträtt. Berit imponerar, medan Morgan verkar vara en slarver och inte helt ovanlig i statssekreterarkretsen. Sören, som representant för ett aggressivt näringsliv, finns säkert också i verkligheten. Men han kommer lindrigt undan och kanske återspeglar det svårigheterna att komma åt korruptionen i dagens samhälle.”

https://www.bokus.com/bok/9789163967559/brytning-en-politisk-spanningsroman/