…en uthållig bladvändare… en meningsbärande bok…

Anders Ljunggren, tidigare ambassadör, har recenserat min bok på Facebook. Så här skriver Anders:

”Jag har äntligen läst Monika Selahns politiska spänningsroman – Brytning. Att boken ger en i många stycken realistisk och trovärdig bild både av regeringskansliets inre processer och partipolitiska spänningar i en koalitionsregering förklaras av Monikas mångåriga erfarenheter i båda dessa sfärer. Den dramatik som boken rymmer, och den är betydande, bidrar till bokens puls. För mig gjorde intrigen tillsammans med väl beskrivna detaljer och träffsäkra replikskiften att jag blev en uthållig bladvändare. Att handlingen i boken till stor del utspelas i miljöer där också jag som läsare är hemmastadd, regeringskansliet och centrala Stockholm, ökar identifikationsförmågan. Boken ger rikligt underlag för en diskussion om moral i politik och privatliv. Det är säkerligen avsiktligt från författarens sida. En diskussion om hur korruption och hänsynslös maktsträvan i strid med uppgivna ideal förgiftar politiken behövs inte minst i dessa regeringsbildningstider. Monika Selahns bok ger god underhållning i detta ords bästa betydelse. Det är också en meningsbärande bok som ställer läsaren inför frågeställningar som inte lämnar denna samtidigt som boken lästs färdig. Jag rekommenderar boken…”