…en uthållig bladvändare… en meningsbärande bok…

Anders Ljunggren, tidigare ambassadör, har recenserat min bok på Facebook. Så här skriver Anders:

”Jag har äntligen läst Monika Selahns politiska spänningsroman – Brytning. Att boken ger en i många stycken realistisk och trovärdig bild både av regeringskansliets inre processer och partipolitiska spänningar i en koalitionsregering förklaras av Monikas mångåriga erfarenheter i båda dessa sfärer. Den dramatik som boken rymmer, och den är betydande, bidrar till bokens puls. För mig gjorde intrigen tillsammans med väl beskrivna detaljer och träffsäkra replikskiften att jag blev en uthållig bladvändare. Att handlingen i boken till stor del utspelas i miljöer där också jag som läsare är hemmastadd, regeringskansliet och centrala Stockholm, ökar identifikationsförmågan. Boken ger rikligt underlag för en diskussion om moral i politik och privatliv. Det är säkerligen avsiktligt från författarens sida. En diskussion om hur korruption och hänsynslös maktsträvan i strid med uppgivna ideal förgiftar politiken behövs inte minst i dessa regeringsbildningstider. Monika Selahns bok ger god underhållning i detta ords bästa betydelse. Det är också en meningsbärande bok som ställer läsaren inför frågeställningar som inte lämnar denna samtidigt som boken lästs färdig. Jag rekommenderar boken…”

”Brytning” i allt fler butiker!

Den 23 maj var det författarträff hos Akademibokhandeln i Falun. Jag berättade om skrivandet, om skillnader och likheter mellan att skriva statliga utredningar och att skriva spänningslitteratur. Att utveckla sitt skrivande på detta sätt är en slags resa. Jag berättar gärna mer om den!

Författarträff hos Akademibokhandeln i Falun

Min bok ”Brytning” finns nu i allt fler butiker, som Akademibokhandeln vid Stora torget i Uppsala, Drottninggatans bokhandel i Uppsala, Alviks kontorsmaterial, Akademibokhandeln vid Sergels torg, Frescati och Ringen i Stockholm och Hedengrens vid Stureplan.

Författarprat hos Akademibokhandeln i Falun 23 maj

Onsdag den 23 maj kl 17 kommer jag att berätta om min bok och skrivandet, hos Akademibokhandeln i Falun. Adressen är Holmgatan 11. Hoppas träffa på både gamla vänner och nya bekanta 🙂

Tidigare i april besökte jag Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje. Det var mycket trevligt. Det är roligt att samtala om skrivande och böcker!

https://www.akademibokhandeln.se/evenemang/forfattartraff-med-monika-selahn/

 

Recensioner – ”Lovande debut”, ”läsvärd och lyckad debut” och ”spännande hela vägen”

Lovande debut

Monika Selahn har verkligen en känsla för det politiska spelet i departement och i politiska partier. Tacka för det, hon har lång egen erfarenhet från allehanda statliga verksamheter. Det märks i spänningsromanen ”Brytning”. Skickligt vävs den politiska intrigen och det sofistikerade spelet samman kring miljöminister Berit Andersson, hennes stab och övriga regeringspartier.

För oss som i decennier nära följt frågan om svensk uranbrytning, så känns handlingen skrämmande realistisk. En klassisk kamp mellan miljöintresse och lokalsamhälle å ena sidan, och mäktiga nationella politiska och ekonomiska intressen å andra sidan.

Monika Selahns debutroman vinner dessutom på att intrigen vävts samman med trovärdiga personskildringar.

2018-04-16

Per Gustafsson
redaktionschef & ansvarig utgivare
Skaraborgsbygden

 

Framgångar och våndor. Hög igenkänning av miljöer blandat med tillspetsade personskildringar.

Huvudpersonen i Brytning är miljöminister Berit – ”Om dagen hade hon många människor omkring sig men på natten var hon ofta ensam. Då kom tankarna ifatt henne och hon undrade om hon skulle orka.”

Huvuddelen av bokens skildringar handlar om personer och miljöer i påhittade partier, riksdagen och regeringskansliet. Alltför ofta beskrivs dessa miljöer av författare med fragmentariska kunskaper om processer och arbetssätt. I Brytning skildras miljöerna och miljölagstiftningen istället utifrån gedigen kunskap vilket gör att den som vistats i dessa miljöer kan känna igen sig och den som inte gjort det kan få en intressant bild av detta. Sedan kryddas det förstås med kreativ fiction och karaktärer med många olika sidor inklusive mer eller mindre smickrande egenskaper. Skildringen av huvudstadens miljöer – inte minst Kungsholmen – är levande och gör att den som gått längs dessa gator återser dem i sitt sinne vid läsningen.

Brytning är en spännande politisk spänningsroman – en läsvärd och lyckad debut signerad Monika Selahn.

2018-04-22

Bengt Falemo

 

…boken spännande hela vägen. En uppföljare skulle emotses med stor förväntan.

Handlingen i Monika Selahns roman är delvis förlagd till Regeringskansliet och att det är en miljö hon känner väl, efter många yrkesår där, märks i boken – på ett positivt sätt. Den initierade beskrivningen av arbetet i Regeringskansliet och spelet mellan partierna i en koalitionsregering är intressant, inte bara för den som själv verkat nära den miljön. Sakfrågan som står i centrum för handlingen, ett förbud mot uranbrytning, är en klassisk politisk stridsfråga. Den har ju blivit hyperaktuell samtidigt som boken kommit ut, genom att den verkliga regeringen lagt fram ett förslag som ligger nära det bokens huvudperson, miljöministern Berit Andersson, kämpar för i romanen. Det motstånd hon möter är dramatiskt men inte orealistiskt. Särskilt de politiska turerna är välbekanta från många politiska strider.

Beskrivningar av huvudpersonernas klädsel, matintresse och promenadvägar i Stockholm gör skildringen levande och mer intressant. Skildringen av beslutsgången och förhandlingsspelet i Regeringskansliet förklarar varför det som sker kan ske, men är någon gång väl detaljerad.

Trots ett ”tungt” ämne är boken spännande hela vägen. En uppföljare skulle emotses med stor förväntan.

2018-04-28

Yngve Sunesson

politisk redaktör, Norra Skåne

 

 

Arrangemang i april/maj; boksläpp, bokprat och mässa

Lördag 14 april deltar Senika Förlag som utställare vid litteraturmässan i Stockholms kulturhus.

Onsdag 18 april kl. 16-18 har jag ett arrangemang i Gamla stan; mitt boksläpp! Jag kommer då att berätta om min bok och skrivandet.

Torsdag 19 april kl. 16 kommer jag att prata om min bok och skrivandet hos Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje.

Onsdag 23 maj kl. 17 pratar jag om min bok och skrivandet hos Akademibokhandeln i Falun. Hoppas vi ses!